افتتاح حساب بانکی در آمریکا

حساب بانکی
اولین کار شما بعد از ورود به آمریکا باید باز کردن حساب بانکی باشد.

اگر “resident permanent “آمریکا نباشید، برای باز کردن حساب بانکی حتماً باید در آمریکا حضور داشته باشید و امکان باز کردن حساب از ایران نیست.

معمولاً در خود دانشگاه شعبه‌ای از بانک وجود دارد که دانشجویان می‌توانند به‌راحتی در آن حساب باز کنند.

نزدیک بودن شعبه بانک به محل تحصیل یا زندگی خود را هم در نظر بگیرید.

شما می‌توانید حساب saving or checking یا هر دو را باز کنید و حتی برای حساب خودکارت دریافت کنید. البته حساب saving با محدودیت برداشت پول همراه است.

در زمان افتتاح حساب حتماً درخواست افتتاح حسابی را بدهید که بدون دریافت هزینه است و به‌نوعی رایگان است.

بعلاوه اینکه از بانک بخواهید؛ چون دانشجو هستید، تکس پرداخت نکنید.

نکته هنگام افتتاح حساب، قسمتی که برای ارسال صورت‌حساب به‌صورت کاغذی هست را تیک نزنید تا هر ماه مجبور به پرداخت هزینه اضافه برای آن نباشید.

بعضی از بانک ها مانند بانک Chase ممکن است به علت مسایل سیاسی برای شما حساب باز کنند ولی بعد از چند هفته ناگهان حساب شما را مسدود کنند. گرچه این کار غیره قانونی می باشد اما تعدادی از بانک ها حساب کاربران ایرانی را مسدود میکنند.

اخذ کردیت کارت:

یکی از مهم‌ترین موارد شناسایی یا ID در آمریکا، SSN Number Security Social هست که برای بسیاری از فعالیت‌ها مانند گرفتن کردیت کارت، گرفتن گواهینامه و… نیاز است. SSN در صورتی به شما داده می‌شود که حقوق دریافت کنید.

برای مثال کسانی که فاند TA یا RA دارند، می‌توانند این آیدی را بگیرند؛ ولی کسانی که سلف فاند هستند یا فاند به‌صورت فلوشیپ دارند؛ چون حقوقی دریافت نمی‌کنند، قاعدتاً مشمول گرفتن SSN نیستند.

البته بانک‌هایی نیز هستند که بدون این آیدی هم قادر به گرفتن کردیت کارت از آنها هستید مانند Bank Of Americaو Chase معمولاً با استفاده از پاسپورت معتبر و I20، گرفتن کردیت کارت از این بانک‌ها ممکن خواهد بود.

مهمترین فاکتور برای مشخص کردن میزان اعتبار، مبلغ درامد اعلام شده برای اخذ کردیت کارت می باشد.

افتتاح حساب بانکی در آمریکا