مراحل دریافت برگه Courier :

مطابق عکس زیر روی قسمت Consular section instructed me to send more documents کلیک کرده و کادر قرمزرنگ را انتخاب کنید.

در کادر Reason for Request دلیل درخواست خود را چیزی شبیه به جمله پیشنهادی بنویسید. )این جمله اهمیت چندانی ندارد به‌طوری‌که بعضی از اشخاص فقط می‌نویسند Passport ) سپس روی Send Request کلیک کنید.

مطابق تصویر زیر درخواست شما ثبت می‌شود روی دکمه OK کلیک کنید.

Current Status  شما به Send Documents تغییر می‌کند. مجدداً روی Continue  کلیک کنید.

روی عبارت Send Document  کلیک کنید.

در قسمت Consular Section  محل سفارت را انتخاب کنید. سپس روی Submit کلیک کنید.

مطابق تصویر زیر درخواست شما تأیید می‌شود. روی OK  کلیک کنید.

Instruction وقت سفارت شما نمایش داده می‌شود.

در انتهای صفحه Instructions  روی View Courier-in Receipt کلیک کنید.

Courier شما در یک Tab دیگر نمایش داده می‌شود. می‌توانید آن را پرینت گرفته یا فایل PDF آن را ذخیره کنید.

نمونه برگه Courier :

پس از دریافت برگه کوریر ایمیلی از donotreply@usvisa-info.com  با عنوانی به زبان ارمنی دریافت می‌کنید. متن ایمیل،  Instruction  وقت سفارت شماست و در انتها فایل برگه کوریر به زبان ارمنی ضمیمه شده است.