چک‌لیست مدارک لازم ویزای توریستی

  • پاسپورت
  • تأییدیه فرم DS160
  • ترجمه شناسنامه
  • یک قطعه عکس که حداکثر مربوط به شش ماه قبل باشد.
  • ارائه پرینت حساب و موجودی بانک مربوط به دریافت حقوق ماهیانه در صورت اشتغال و یا در صورت حقوق بازنشستگی
  • ارائه برنامه زمان‌بندی‌شده تفریحی و کاری مرتبط به سفر
  • اسناد مالکیت منزل یا زمین
  • برنامه‌های کاری فرد که نشان از اشتغال به کار وی در موقعیت خاص شغلی را دارد.
  • نامه اشتغال به تحصیل در دانشگاه‌های ایران که موجب افزایش شانس اخذ ویزای توریستی آمریکا می‌شود.
  • پاسپورت‌های قدیمی و مدارک سفرهای قدیمی

 

 

چک‌لیست مدارک لازم ویزای توریستی